Hos oss är hänsyn till klimat, miljö, människa och djur inte en tilläggstjänst. Hos oss är hållbarhet själva kärnan av vår verksamhet.

Med oss kan du känna dig trygg i att det bästa som finns är det som levereras för dig och dina fastigheter. Med vår förvaltning minimera ni era fastigheters klimatpåverkan.

 

Tidslinje över vår hållbara utveckling

19?? Sopsortering

199? Fossilfri akrylatbensin till alla trädgårdsmaskiner. Giftfri arbetsmiljö.

199? Först med att vattna innan sandsopning.

199? Snöröjning med bilar. Bränsleeffektivare än traktorer.

2006 Plastsäckar byts ut till papperssäckar.

2010 Glyfosat baserad (typ Roundup) bekämpningsmedel tas bort ur sortiment.

2013 Biologisk hydrauloljor i alla maskiner.

2014 Första eldrivna transportbilarna i Västerås. 0%CO2 mål sätts och påbörjas.

2014 Effektivare snöröjning med större u-plogar.

2014 Halkbekämpning med tallrikspridare monterat på pickup och lättlastbil materialeffektiv och bränslesnål. Lastmaskiner fokuserar på att flytta snö.

2015 Branschens första solcellsanläggning för laddning av bilar och maskiner och kontor och verkstads el.

2015 Returvärmepump och luftvärme installeras.

2015 Sista bensinbilen lämnar företaget och ersätts med elbilar.

2015 Sociala hållbarhets initiativet alla behövs anställning av människor som står långt från arbetsmarknaden.

2016 GPS styrda sandningsfordon. Effektiv material åtgång med mindre transport.

2016 Första veganska serviceföretag. Animaliska produkter, material och djurtestade produkter bannlys.

2016 Slutar helt med kemikaliskt gödsel. Ersätts med kompost och alggödsel.

2016 Kemikaliefri trappstädning med naturprodukter.

2016 Eldrivna trädgårdsmaskiner: trimmer häxsaxar, blåsar och motorsågar.

2016 Friskvård på arbetstid 1 timme veckan. Gym byggs i kontorsfastigheten.

2016 Plastförbud. Bioplast-säckar i alla papperskorgar.

2017 Nominerade till hållbarhetspriset guldstänk.

2017 Jämställd arbetsplats.

2017 Lådcyklar ersätter 3 bilar.

2018 Diesel dragbilar byts ut till biogas.

2018 Klimatneutrala genom klimatkompensation för det utsläpp där inga alternativ finns tillgängligt.

2018 Återförsäljare till Kraftpojkarna solcellsanläggningar och ladd-infrastruktur.

2018 109kw solenergi installeras första året. 9kw över målet.

2019 Världens första eldrivna åkgräsklippare för professionellt bruk Gianni Ferrari GSR+ köps in.

2019 Sveriges första eldrivna maskin för bekämpning av ogräs med hetvatten. HEAT WEED.

2019 Delnings sida kommer upp där brf medlemmar kan låna släp, flyttlådor och prylar till hemmet, fixet eller flytten.

2019 Alla transportbilar el-drivna.

(sandningsfordon undantaget samt dragbilar på biogas)

2020 Helt kemikaliefri lokalvård, naturprodukter ersätter.

2020 Nominerade till klimat och miljöpriset.

2020 Bonussystem för alla medarbetare.

2021  Eldrivna sandningsfordon.

2021 Laddhybridbilar byts ut till elbilar.

2021 Inköp av första el-lastmaskinen.

Kommande

 

2022 Första utbyggnad av solenergi som ska producera mer energi än verksamheten förbrukar.

2025 Helt utsläppsfri uppvärmning och varmvatten. Fjärrvärmeledning klipps och vätgaskraftvärmeverk ersätter.

2025 Produktion och lagring av vätgas via elektrolys med el från egen producerad solenergi.

2025 Första vätgas-lastmaskinen köps in.

2030 Alla tunga maskiner ska vara eldrivna med vätgas och batterilagring.

20?? 6 veckors semester.

20?? 6 timmars arbetsdag off-season.