Hos oss är hänsyn till klimat, miljö, människa och djur inte en tilläggstjänst. Hos oss är hållbarhet själva kärnan av vår verksamhet.

Hållbar fastighetsförvaltning

Med oss kan du känna dig trygg i att det bästa som finns är det som levereras för dig och dina fastigheter. Med vår förvaltning minimera ni era fastigheters klimatpåverkan.

 

Tidslinje över vår hållbara utveckling

2023  Sveriges första Eldrivna sopmaskin Hako 1650ze

2022 Sveriges första Biogas traktor till snöröjning av stora ytor.

2022 Elektrifierad maskinpark utökas med Sveriges första eldriven redskapsbärare.

2022 Utbyggnad av solcellsanläggning från 21kw till 62kw.

2021 Först i Norden att med snöröjning på eldrift Inköp av första el-lastmaskinen.

2021 Laddhybridbilar byts ut till elbilar.

2021  Eldrivna sandningsfordon.

2020 Bonussystem för alla medarbetare.

2020 Nominerade till klimat och miljöpriset.

2019 Alla transportbilar el-drivna.

(sandningsfordon undantaget samt dragbilar på biogas)

2019 Delnings sida kommer upp där brf medlemmar kan låna släp, flyttlådor och prylar till hemmet, fixet eller flytten.

2019 Sveriges första eldrivna maskin för bekämpning av ogräs med hetvatten. HEAT WEED.

2019 Världens första eldrivna åkgräsklippare för professionellt bruk Gianni Ferrari GSR+ köps in.

2018 109kw solenergi installeras första året. 9kw över målet.

2018 Återförsäljare till Kraftpojkarna solcellsanläggningar och ladd-infrastruktur.

2018 Klimatneutrala genom klimatkompensation för det utsläpp där inga alternativ finns tillgängligt.

2018 Diesel dragbilar byts ut till biogas.

2017 Lådcyklar ersätter 3 bilar.

2017 Jämställd arbetsplats.

2017 Nominerade till hållbarhetspriset guldstänk.

2016 Plastförbud. Bioplast-säckar i alla papperskorgar.

2016 Friskvård på arbetstid 1 timme veckan. Gym byggs i kontorsfastigheten.

2016 Eldrivna trädgårdsmaskiner: trimmer häxsaxar, blåsar och motorsågar.

2016 Kemikaliefri trappstädning med naturprodukter.

2016 Slutar helt med kemikaliskt gödsel. Ersätts med kompost och alggödsel.

2016 Första veganska serviceföretag. Animaliska produkter, material och djurtestade produkter bannlys.

2016 GPS styrda sandningsfordon. Effektiv material åtgång med mindre transport.

2015 Sociala hållbarhets initiativet alla behövs anställning av människor som står långt från arbetsmarknaden.

2015 Sista bensinbilen lämnar företaget och ersätts med elbilar.

2015 Returvärmepump och luftvärme installeras.

2015 Branschens första solcellsanläggning för laddning av bilar och maskiner och kontor och verkstads el.

2014 Halkbekämpning med tallrikspridare monterat på pickup och lättlastbil materialeffektiv och bränslesnål. Lastmaskiner fokuserar på att flytta snö.

2014 Första eldrivna transportbilarna i Västerås. 0%CO2 mål sätts och påbörjas.

2014 Effektivare snöröjning med större u-plogar.

2013 Biologisk hydrauloljor i alla maskiner.

2010 Glyfosat baserad (typ Roundup) bekämpningsmedel tas bort ur sortiment.

2006 Plastsäckar byts ut till papperssäckar.

199? Fossilfri akrylatbensin till alla trädgårdsmaskiner. Giftfri arbetsmiljö.

199? Först med att vattna innan sandsopning.

199? Snöröjning med bilar. Bränsleeffektivare än traktorer.

19?? Sopsortering

 

Kommande

2023 Batterilager och utbyggnad av solenergi

2025 Första vätgas-lastmaskinen köps in.

2026 6 veckors semester.

2030 Produktion och lagring av vätgas via elektrolys med el från egen producerad solenergi.

2030 Alla tunga maskiner ska vara eldrivna med vätgas och batterilagring.

2030 Helt utsläppsfri uppvärmning och varmvatten. Fjärrvärmeledning klipps och vätgaskraftvärmeverk ersätter.

2030 6 timmars arbetsdag off-season.

2030 Klimatneutral 0% co2e