Lokalt arbete för globala mål

Vi arbetar aktivt med att bidra till en hållbar utveckling enligt FNs globala mål. 11 av målen och 24 av delmålen identifierades som mest relevanta och kan tydligt kopplas till verksamhet.

LT Konsult Fastighetsservice antagna mål:

Läs mer om våra delmål här (pdf)