Hållbar och miljövänlig fastighetsförvaltning

Vår affärsidé stans schystaste och grönaste service företag. I en Hållbar och Miljövänlig modell levererar vi helomfattande fastighetsförvaltning med minimal miljöbelastning och maximal kundnytta.

Vi hjälper och vägleder er till en bättre ekonomi, och minimerad miljöbelastning.
Vi optimerar och bevakar förbrukning av värme, vatten, energi.
Servar och underhåller tekniska installationer för maximal livscykel.
Konsultera er vi val av leverantörer, projektledare vid renoveringar och hjälper er vid upphandlingar.Vi finns där när ni behöver oss.

Vad är hållbarhet ?

Hållbarhet är balans i helhet.

För att få saker att vara krävs det att man brukar och inte förbrukar.

Miljö, ekonomi, sociala aspekter måste lira tillsammans för långsiktiga positivt resultat.

Miljö genom effektivt resursutnyttjande, långsiktigt aktivt miljöarbete i helhetsperspektiv, smarta ekonomiska miljöinvesteringar

Ekonomi – ett schysta pris är en viktig del för hållbara kundrelationer.

Vi förädlar, skapar mervärden och långsiktig ekonomi i vår förvaltning.

Förskönat sagt: För att vi ska kunna växa måste vi få våra kunder att blomma.

Socialt schysta arbetsvillkor och löner, inkluderande arbetsplatser, ergonomiska hjälpmedel, hälsosam arbetsmiljö och säkra arbetsplatser.

Personalen är vår absolut största tillgång, det vill vi fortsätta vara friska, hälsosamma och nöjda.