Varför vi inte är miljöcertifiera?

 

Miljöcertifiering enligt ISO 14001 är i grunden att följa rådande miljölagstiftning och det man beskriver som “ständiga förbättringar”

 

Vi ser det likvärdigt som att en 100 meters löpare går in med ambitionen att åtminstone röra sig i rätt riktning. Det har inte vi tid för vi är här för att vinna.

 

Ständiga förbättringar har det pratats om i årtionden vart är resultaten?

Ständig utveckling betyder inte att omställningen ska vara ständigt pågående men så ser det faktiskt ut i branschen.

 

Kostnaden för en certifiering ligger årligen i samma nivå som leasingkostnaden för 4-5 st elbilar.

En certifiering gör inget för miljö eller klimat det kan däremot elbilarna göra.

 

Vi satsar allt på vår omställning, innan jobbet är slutfört kommer inte certifiering att vara aktuellt, det faller inom logiskt tänkande anser vi.

Hållbarhetsarbete handla mycket om att prioritera. Vi prioriterar miljö och klimat och våra medarbetare.

 

Hur kan då våra kunder vara säkra på att vi är ett miljömedvetet företag?

  • Vi visar resultat nästa dagligen. Följ vår omställning på Facebook.
  • Våra resultat syns också ute hos våra kunder.
  • Våra kunder kommer även få en årlig redovisning för mängd besparing av bland annat  co2, plast, kemikalier med start 2021.