Biologisk mångfald

 

Biologisk mångfald och pollinerande insekter.

En gräsmatta är ungefär lika naturlig som ett betonggolv, inget av de förekommer i naturen och båda hindrar ekosystemets funktioner.

I naturen lever växter, svampar och mikroorganismer i mångfald en fungerande symbios där den ena ger den andra näring.

I gräsmattor som förvisso är funktionella och dekorativa för människan råder monokultur tätt inpå. När man tänker på det blir det ganska märkligt hur stora krav vi ställer på gräsmattan som växt. För hur många andra växter går du på och kräver i princip att de ska få näring av sina avkapade växtdelar och alltid vara snyggare än grannens?

I naturen råder konkurrens av sol, näring vatten vilket gör att en och samma art glesas ut och på så vis ger utrymme för andra arter med andra preferenser för sol, näringsämnen och vatten.

Vissnande växtmaterial från en art är vad den andra drar näring från som alla ger näring till mikroorganismer, maskar och insekter. En sluten cirkel utan avfall självförsörjande av resurser för ständig tillväxt.

Principen och vikten i ekosystemet är troligen människan ensam om att förstå och den enda som väljer att ställa sig utanför.

 

Vatten och marina miljöer

Förorenat vatten behandlas med olika tolerans. Avloppsvatten genomgår hårda restriktioner filtrering och rening innan det släpps ut i Mälaren det är rimligt.
Men dagvatten det vill säga det vatten som rinner ner i stadens brunnar direkt från förorenade vägar, industrier mm här finns ingen form av rening och heller inga krav på filtrering. För den som inte känner till detta så är Mälaren den sjö som ger oss tillgång till dricksvatten nått som är så självklart för oss att vi helt glömmer bort att förvalta denna ovärderliga tillgång. (Nån har vist satt ett pris på Mälaren på 127 miljarder kronor)
Oljor, kemikalier, tungmetaller, plast, gödsel från lantbruk och gummi partiklar rinner rakt ut i sjön. Vilket resulterar i övergödning och algblomning och hormonförändringar i det marina livet.
Javisst finns det krav på att inte orsaka utsläpp. Man får tillexempel inte tvätta bilen på garageuppfarten. Men lever man i verkligheten så är det oundvikligen en massa utsläpp ändå även om alla följer reglerna. Och hur frustrerande är det att det samtidigt finns enkla billiga lösningar på ett enormt problem som ingen vill se eller ta tag i det? Enkla filterkaseter från Flexi clean tar minuter att montera och kostar ett par tusenlappar. (Nämnde jag att bara Mälaren är värderad till 127 miljarder människopengar?)
Som jag ser det har vi två alternativ.
1: Nolltolerans det skulle i princip innebära helt sluta med allt vi gör i dag.
2: Vi tar ansvar för det vår existens orsakar.
Inga lagar tvingar nån att filtrera sitt dagvatten
Men är det inte dags att vi börjar ta ett större ansvar än vad lagen kräver?

Vad gör vi

 

Borta är:

  • Kemikalier
  • Kemikaliskt gödsel.
  • Ogräs medel Glyfosat.
  • Skadligt städmaterial.
  • Plast säckar och engångsmaterial.

 

Istället har vi:

  • Gödsel av kompost och alggödsel.
  • Ogräs bekämpas med hetvatten driven på el och biodiesel Heat Weed eller ättika som inte stör pollinerande insekt och mikroorganismers mångfald och roll i ekosystemet.
  • Val av tåligare växter som tillgodoser bin och pollinerare föda under hela säsongen.
  • Etablering av ängsmark.
  • Dagvattenfiltrering

 

 

Vill du veta mer eller ha hjälp hur er arbetsplats eller förening kan arbeta i en hållbar modell kontakta gärna mig  Rickard@ltkf.se