Cirkulär ekonomi

Bli cirkulent med oss!

Ordet cirkulent har kommit med på Nyordslistan 2020

En cirkulent är en person som agerar, konsumerar, utifrån den cirkulära ekonomin, dvs att få tillgång till en produkts funktion inte nödvändigtvis genom att äga utan kan tänka sig att dela och hyra. En cirkulent ser till att varje produkt får ett långt liv tack vare att den vårdas och repareras och genom återbruk på olika sätt.

 

Bli cirkulent med oss! Ska du flytta in eller ur nån av de fastigheter vi förvaltar låna flyttlådor och släp av oss.

https://ltkf.se/tjanster/laneformular/

I tajt samarbete med våra buddies på Rebox

Cirkulär ekonomi

  • Avfallshantering skrot
  • Underhåll
  • Reparera mera. Tyvärr har utvecklingen gått åt att produkter speciellt inom vitvaror är konstruerad med en förkortad livslängd. I dessa fall är det svår motiverat ekonomiskt att reparera, men fullt möjligt. Här ska vi alltid erbjuda den möjligheten.