Klimatneutrala transporter och maskiner

  • Vår vision är en verksamhet som inte belastar nån eller något annat.
  • Vårt mål är en helt utsläppsfri fordonspark senast 2030.

Övergång till eldrift

Vi följer utvecklingen och har lagt budget för övergången till zeroemission lastmaskiner och redskapslastare trotts att dessa ännu inte existerar.

Det vi kan göra ska vi göra och det är det minsta vi kan göra.

Idag är våra bilpark till 100% eldrivna med laddning direkt  av våra egna solceller som är placerade på kontoret på Sjöhagsvägen 8 Västerås.

Våra maskiner byts ut mot effektivare miljömotorer och diesel byts mot biodiesel

Dragbilar har byts mot biogas.

Trädgårdsmaskiner byts ut till eldrift

Vi är Västerås enda företag som klipper alla grönytor helt med eldrivna maskiner laddade på egenproducerad solenergi. I våran elektrifierade maskinparken finns bland annat Sveriges första eldrivna åkgräsklippare för professionellt bruk. Gianni Ferrari GSR+ Elklippare.

Trädgårdmaskiner som kraftfullare lövblåsar jordfräsar och andra maskiner som kräver högre effekt med förbränningsmotorer drivs av fossilfri giftfri akrylatbensin.

 

 

Vi gör i dag precis allt vi kan för att minimera våra utsläpp och för stunden kan vi inte göra mer. Därför väljer vi att klimatkompensera kilo för kilo för de utsläpp vi ännu inte kan rå på.

Startsida

Vi kan nu som enda företag i Västerås leverera helt klimatneutrala fastighetsnäratjänster och maskintjänster.
Köper du en tjänst av oss är vår filosofi att ingen annan ska betala för den transaktionen.
I ett hållbart samhälle är ansvar avgörande, vi ansvara för att du får det du betalar för utan att skjuta del av kostnaden på miljön och framtida generationer
Det är samtidigt viktigt för oss att poängtera att “köpa sig fri” från utsläpp inte en helhetslösning och kan vara kontraproduktivt om det utesluter egna minimerande åtgärder.
Vi ser klimatkompensation som ett komplement för de utsläpp vi inte själva kan utesluta och jobbar aktivt på en hållbar lösning för hela verksamheten.

Zambia REDD+ syftar till att stärka de lokala samhällena.
I projektområdet är fattigdomsnivån hög ca 90 %, vilket har gjort invånarna beroende av inkomsterna från kol vilket i sin tur har främjat ett ohållbart skogsbruk.
Zambia Community Agroforestry Project syftar till att stärka de lokala samhällena likväl som de lokala ekosystemen och reducera utsläppen av växthusgaser genom att skydda 39 000 hektar hotad Miombo-skog.
För att lyckas satsar projektet på att inkludera de lokala samhällena för att driva projektet och engagera sig i att minska avskogningen. Långsiktiga fördelar som lokal sjukvård och undervisning kombinerat med satsningar på lokalt entreprenörskap kopplat till hållbart skogs- och jordbruk ska säkerställa samhällenas engagemange över tid.
Projektet bidrar till:
• Nya vattenbrunnar för säkert dricksvatten
• Sjukvårdsmaterial till lokala kliniker
• Produktion av hållbart kol
• Investeringar i utbildning
• Minskad tjuvjakt
• Investeringar i lokalt entreprenörskap
• Förbättrat hållbart jordbruk
• Minskad avskogning
• Stärka ekosystem