Socialt

 

Sysselsättning

Vi sysselsatte 29 personer under 2019

Vår syn på en anställning är att skapa trygghet och syfte att känna sig behövd och uppskattad. Det är för många lika viktigt som en bra lön.

Hos oss har vi alltid sagt med en anställning hos oss ska du känna dig trygg i att alltid ha en ett jobb att gå till och stadig inkomst. “Vi ska aldrig omsätta människor”.

Det ställer krav på vilka kunder vi inriktar oss mot och ett gott omdöme när det är läge att tacka nej. Här prioriterats långsiktighet och schyssta relationer.

Det ställer  större krav på ledarskap. En öppen rak dialog och tydliga gemensamma mål.

 

En schyst arbetsplats

En trygg säker arbetsplats där värden, driv och kunskap tas tillvara på. Där mål och syfte är tydliga. En arbetsplats med schyssta arbetsförhållanden och möjlighet att vara med och utveckla. Det är vad vi tror på är grunden för att trivas på jobbet.

Våra trivselregler

 • På den här arbetsplatsen står vi för allas lika värde.
 • Här reflektera och rannsakar vi oss själva aktivt om fördomar och privilegium för att motverka särbehandling.
 • Här ger vi varandra samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
 • Här respekterar vi varandra som individer och jobbar som grupp solidariskt och målmedveten.
 • Här ger vi varandra förutsättningar, utrymme och trygghet för att vara oss själva och utvecklas till det bästa vi kan vara.
 • Här pratar vi med varandra inte om varandra.
 • Här tar var och en ansvar för att bidra med en god stämning och trivsam arbetsmiljö för alla, aggressivitet, negativitet, attityd och gnäll har ingen plats här.
 • Här tar vi var och en, som grupp, som individ och som företag ansvar för att minimera vår belastning på natur, miljö och klimat.

 

Initiativ

“Alla behövs” är en satsning hos oss för personer som vill men av någon anledning står längre ifrån arbetslivet och behöver lite extra stöd.

Vi tror på människor och vi tror på ett samhälle där alla är inkluderade.

Vi vet att viljan att bidra är en stark drift, hos oss ska dom som vill alltid ha en plats hos oss.

Det kan tillexempel röra sig om en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, psykiskt ohälsa, rehabilitering eller arbetsträning.

 

Trädgårdar och parkers betydelse för hälsan

Där människan trivs skapas också bättre förutsättningar för en positiv utveckling.

I våra förtätade städer blir grönytornas betydelse allt mer kännbar.
Som små gröna öar av ro i stadspulsens kamp att få vardagspusslet komplett. Platser för vila och återhämtning.

I takt med att grönytorna krymper ställs också allt större krav på kvalité.
Vårt uppdrag är att skapa trivsamma och trygga miljöer för människor att leva och arbeta i på så vis bidrar vi till en positiv samhällsutveckling.

Det är för många inte speciellt konstigt att vistas i trädgård ökar människans välbefinnande och sänker stressnivån. En del kallar det till och med lycka.
Men även om du är den som stannar upp och njuter eller den som aldrig riktigt känt in så påverkas du av din utemiljö.

Det finns stöd för det i forskningen. Det är bevisat att människan mår bättre i välskötta miljöer känner sig tryggare och på många sätt återhämtar och läker bättre.

Problem som särskilt bevisat sig ha positiv inverkan.

 • Ångest
 • Depression
 • Stress
 • Ökad koncentrationsförmåga
 • Förbättrad motorik

 

 

Vill du veta mer eller ha hjälp hur er arbetsplats eller förening kan arbeta i en hållbar modell kontakta gärna mig  Rickard@ltkf.se