Energi och ladd infrastruktur

Fastigheter står för 40% av EUs energiförbrukning. Det motsvarar 36% av EUs utsläpp av växthusgaser.
Ca 11% av EUs byggnader genomgår årligen renovering av nån form. Men att prioritera byggnaden energiprestanda prioriteras sällan.
Endast 1% av byggnaderna genomgår energi effektiv renovering varje år.
Ska klimatmålen satt i bla Paris avtalet uppnås måste det ske en drastisk förändring i beteendet hur vi förvaltar fastigheter.

2018 köpte vi 70% av Elis installation för att själva kunna tillhandahålla ett större utbud av tjänster.

Genom att äga hela kedjan kan vi pressa priserna och på så vis få upp fler solceller på taken och fler ladd stolpar på parkeringar som hindrar mer co2 att nå atmosfären.

Vad kan vi hjälpa er med?
Spara pengar och klimat genom:
  • -Hållbar Underhållsplan med fokus på besparning värme, vatten energi och cirkulära material.
  • -Energioptimering
  • -Energieffektiv LED belysning och smarta lösningar.
  • -Energieffektiv tvättstugeutrustning
  • -Solenergi
  • -Energilagring
  • -IMD (individuell mätning och debitering)
  • Ladd boxar AC 3,2-22kw
  • Snabb Laddare DC 50-300kw
  • Energirådgivare

 

 

Solceller | LT Konsult Fastighetsservice i Västerås (ltkf.se)

Miljöteknik | LT Konsult Fastighetsservice i Västerås (ltkf.se)

 

Vill du veta mer eller ha hjälp hur er arbetsplats eller förening kan arbeta i en hållbar modell kontakta gärna mig  Rickard@ltkf.se