Miljövänlig fastighetsförvaltning

Miljövänlig fastighetsförvaltning är att vara rädd om naturen och att inte förbruka resurser kortsiktigt. Att hushålla med naturens resurser och bruka dem i ett långsiktigt miljöarbete med fokus på helhetsperspektiv och ekonomiska miljöinvesteringar.

Vi strävar efter att göra minsta möjliga miljöpåverkan genom att använda oss av miljövänliga produkter som t ex elbilar istället för bensin och dieseldrivna fordon. Vi ser också till våra medarbetares välbefinnande genom att ha bra arbetsvillkor, ergonomiska hjälpmedel och en inkluderande arbetsplats. Det gör att våra anställda mår bra och väljer att stanna länge hos oss.