LT Konsult Fastighetsservice är ett familjeföretag i andra generation som funnits i Västerås sen 1974

Med oss får ni utöver en trygghet med alla fastighetens behov täckta dag som natt, hög kvalitet och snabb service även ett ansvar och minimering för de utsläpp och miljöpåverkan er fastighets behov annars ger upphov till.

I vår förvaltning ser vi till att det bästa är bäst nog för klimatet, för vår personal och för dig som kund. Det kan konkret innebära till exempel eldriven gräsklippning för att minimera både utsläpp men även störande oväsen och skonsam arbetsmiljö.

Våran verksamhet drivs i en hållbar företagsmodell och är på så vis lite av unik i vår bransch på Svenska marknaden.

 

Med hållbarhet menas att de tre aspekterna miljö, ekonomi, socialt ska drivas i balans med varandra för ett långsiktigt positivt resultat.

Att alla transaktioner vare sig det är mellan kund, anställda eller underleverantörer ska bygga på sunda schyssta värderingar utan att belasta miljön eller tredje part.

Det skapar trygga fungerande relationer, en bättre ekonomi och en hållbar positiv utveckling för miljön.

Detta innebär inga mer kostnader för dig som kund, istället är det de besparingar som annars skulle ha gått till dyra miljöförstörande kostnader som till tillexempel fossilindustrin istället investeras i verksamhetens fortsatta hållbara tillväxt.

 

Fossilfri och utsläppsfri omställning ska hos oss vara total senast 2030.

Redan nu är nästan hela vår transportflotta eldriven och laddas på egen solenergi utöver ett par dragbilar på biogas och snöröjningsfordon på bio diesel.

 

För vår tunga maskinpark och snöröjnings fordon har vi ställt strängast möjliga krav på miljöklassade motorer och fossilfria biologiskt nedbrytbara hydrauloljor.

 

De utsläpp vi i dag inte har teknisk möjlighet att utesluta klimatkompenserar vi i dag för genom bevarande och återskapande av skog.

Sen vi börjat mäta utsläpp 2015 har vår övergång till utsläppsfria bilar, maskiner och solenergi besparat hela 196 ton koldioxid som annars skulle ha gått rakt upp i atmosfären och bidragit med en redan långtgående global uppvärmning.

 

Vår målsättning är att vi tillsammans med Västerås fastighetsägare kan driva fastigheter i en ny cirkulär och hållbar modell utan att belasta tredjepart. fastigheter vars långsiktiga mål i dag inte återspeglas i planetens behov, begränsningar och resurser.

 

Vad gör vi?

I fastigheter ligger stora värden och ofta ännu större potential. Vi kan hjälpa er få era fastigheter att prestera mera med en lägre klimatpåverkan, samt hålla längre med en långsiktig bättre ekonomi.

 

Hur gör vi?

Optimerar

Alla former av energiförbrukning är både kostsamma och betungande för miljön.

Med ett serviceavtal med oss och investeringar i klimatsarta lösningar sänker vi era kostnader och därmed också er klimatpåverkan.

 • Undercentraler
 • Tvättstugor
 • Ventilation
 • Belysning ute och inne
 • Laddstolpar för elbilar
 • Vattenbesparing

Utvecklar

Mer värden.

En kallvind kan ge plats för lägenheter

Vi hjälper er hela vägen projektering, upphandling med entreprenörer till nyckeln i handen.

Energiproduktion solenergi

Vi hjälper er producera er egen solenergi. Att vara mindre beroende av elbolagen är en lukrativ investering och samtidigt gör du en stor insats för miljön.

Vi projekterar säljer och installerar kompletta solcellsanläggningar till en av marknadens bästa priser.

Utemiljö

En inbjudande entré, en vacker uteplats.

Det första vi möts av är utemiljön. Det är sagt att redan här blir många intressenter köpare om känslan av utemiljön är tilltalande.

Vi hjälper er från design till utförande helt i egen regi.

Standardiserar

Vi ser till att hålla era fastigheter i trivsamt skick det ökar livslängd. Vi gör det med minimal miljöpåverkan.

 • Besiktning
 • Felavhjälpande rondering
 • Lokalvård
 • Fastighetsskötsel
 • Trädgårdsskötsel
 • Ekonomisk förvaltning
 • El
 • Vvs
 • Solenergi