Klättrande trädvård i Västerås

 

Vi erbjuder hållbara trädvårdsinsatser så som:

Uppbyggnadsbeskärning för att främja utveckling av en god kronstruktur hos unga träd och därmed skapa långlivade, vackra och säkra träd för kommande generationer.

Riskträdsanalys med åtgärdsförslag på säkerhetsbeskärning för att minska risknivån till en godtagbar risk.

Underhållsbeskärning där vi hanterar instabila eller olämpligt placerade grenar, kvistar och    basala skott, även fri höjd vid gång-/cykelbana, vägar samt siktlinjer i trafik.

Trädinventeringar av ert trädbestånd och upprättande av trädplaner.

Fruktträdsbeskärning

Klättrande trädvård i Västerås

 

Klättrande trädvård

Vi kan också hjälpa till med trädvård där våra trädgårdsmästare klättrar upp i träden med hjälp av klätterutrustning för att komma åt delar som ej går att nå från marknivå.

Några av fördelarna med att klättra jämfört med tex. skylift är:

  • Inga körskador/markskador under träden
  • Full tillgång till trädet
  • Helt fossilfri arbetsmetod
  • Jämförbar eller aningen lägre kostnad

 

Ekologi och biologisk mångfald

Riset som blir över vid beskärningen flisar vi gärna ner på plats för att återföra till jorden som jordförbättring eller marktäckning

Säkerhet

Våra trädgårdsmästare har goda kunskaper och relevant utbildning inom trädvård, beskärning och klättring i träd.

För dig som kund är det en trygghet att vi är försäkrade med ansvarsförsäkring för arbetet ska kunna utföras med ekonomisk säkerhet.

 

 

Trädgårdsmästare Anna Hansson

021-490 01 30

Anna@ltkf.se