Snöröjning & Takskottning

Snöröjning

Genomtänkt, effektivare vinterskötsel I linje med våra nollvision för utsläpp bearbetar vi varje del av verksamheten för att hitta lösningar som effektiviserar arbetet och därmed också sänker utsläppen. Maskiner är den del som har störst miljöpåverkan. Planerad, minimerad körning och effektivare redskap håller miljöbelastningen på ett minimum.

Hjullastare och redskapsbärare med miljömotorer steg lllB. final tier 4.

Ny maskinpark med Eu och USAs strängaste krav med 80% lägre utsläpp.

Gamla slitna maskiner har högre bränsleförbrukning, högre utsläpp och buller. Därutöver läcker olja från slita delar och packningar.

Tallriks sandspridare kan sprida upp till 8 meters bredd, vilket gör att vi bara behöver åka över en bråkdel av ytan som övriga spridare gör där sanden släpps endast i bredd med fordonet.

En U-plog på 3 meter flyttar samma snömängd som en 4,3 meter vikplog, det gör att vi kan använda mindre maskiner med lägre bränsleförbrukning. Väsentligt kortare körsträckor och snabbare insatser, resulterar i lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

Länk till Maskinpark

Eldriven utsläppsfri snöröjning i Västerås

 

Eldriven, utsläppsfri, tyst snöröjning

• Utsläpps besparing vintersäsong ca 1,6 ton co2e
• Utsläpp laddat på svensk elmix 0,007ton (13 gram co2e per kWh)
• Genomsnittlig batteritid 6-7timmar.
• Genomsnittlig arbetstid 8 timmar
• Snabbladdning till 50% 1 timme

 

Takskottning

Oavsett om det är en villa eller sporthall, vi har erforderlig utrustning och utbildning.

Vi skottar alltid på säkrast möjliga sätt.

All vår personal har genomgått utbildning i fallskydd och skylift.

Om stuprören fryst så har vi lösningen på det. Vi tinar stuprör snabbt med 150 grader het ånga under högt tryck.

 


Kontakt:
Rickard Törnblom
021-81 17 25
rickard@ltkf.se