Teknisk Förvaltning

Exempel på tjänster:

 • Facility management
 • Underhållsplanering
 • Driftövervakning
 • Energioptimering
 • Ventilation tillsyn, service och byte av filter.
 • Systematiskt brandskyddsarbete SBA
 • Service och funktionskontroll av brandlarm.
 • Brandtätning och brandskyddsmålning
 • Heta arbeten brandvakt
 • Portar och portautomatik service och funktionskontroll
 • Tvättstugor och tvättstugebokning maskiner installation, service och underhåll.
 • El och VVS installationer
 • Kök och badrumsinstallationer
 • Löpande underhåll och reparationer
 • Storköksservice
 • Avloppsrensning och högtrycksspolning
 • Stamspolning
 • Rörinspektion rörkamera
 • Montage av laddstolpar för elbilar
 • Montage solpaneler solceller

 

 


Kontakt

Thomas Lindholm
021-490 0129

thomas@LTKF.se