Maskintjänst

I linje med våra nollvision för utsläpp bearbetar vi varje del av verksamheten för att hitta lösningar som effektiviserar arbetet och därmed också sänker utsläppen. Maskiner är den del som har störst miljöpåverkan. Effektiva miljöklassad maskiner, minimerad körning och effektivare redskap håller miljöbelastningen på ett minimum.

Tjänster och maskiner:

 • Garagestädning / Industristädning
 • Sopmaskin Hako-jonas 900  (EL Drift)
 • Skurmaskin Hako-jonas (EL Drift)
 • Teleskoplastare JLG 3512 Höga lyft 12m
 • Lastning och lossning
 • Gräv tjänster
 • Snöröjning
 • Sandning
 • Maskinsopning
 • Sandupptagning
 • Lövupptagning
 • Spolbil Hetvattentvätt

 

Hydrema 906d Grävlastare (Miljöklass steg 3b)
U-plog Pome 430cm
Rototilt
Diverse gräv, planer och schaktskopor
Asfaltstrissa
Tjälkrok
Avjämningsbalk

JLG 3512 Teleskoplastare lyfthöjd 12meter
Vikplog Holms 320cm
Container 3 m3
Planerskopa

2 st Liebherr 907 Hjullastare (Miljöklass steg 3b)

u-plog Pome 330cm
Sandspridare 2st lastare och bogserande
Sopmaskin bogserande 3m3 BelosGeting3
Tippvagn

Trans Pro 54 redskapsbärare
Vikplog 175cm
Sandspridare
Lövlastare k-vagnen k-sugen
Sopmaskin bogserande 1 m3 Belos Geting 1
Gräsklipparaggregat 320cm

3 st Trans Pro 54 redskapsbärare
Vikplog 150cm
Sandspridare
Sopvals

2 st Holder redskapsbärare (Miljöklass steg 3b)
Vikplog 175cm
Sandspridare
Gräsklipp aggregatet 180cm
Lövsop wiedemann
Tippflak

Giant 4548 Tendo Teleskoplastare (Miljöklass steg 3b)

Vikplog

Sandspridare

Ford Ranger
Vikplog 200cm

Ford Ranger
Tallrikssandspridare meyer 1m3
Plog 200cm

Ford Transit Lättlastbil

Tippflak

Sandspridare 2kubik

 


Kontakt:
Claes Törnblom
021-81 17 25
claes@LTKF.se