Kvalitet

 

Vi älskar vårt jobb!

Forskning visar att där människor trivs fungerar samhällen mycket bättre. Att skapa vackra, hela, rena och fungerande miljöer, att få skapa förutsättningarna för människor att trivas, det är vad vi är bäst på!

 

Kvalitet anser vi är mer än ett väl utfört jobb, det är kundupplevelsen från a-ö. Upplevelser är individuella tolkningar och känslor det är inget vi själva alltid kan påverka det måste ske i samråd med hela kedjan från leverantör och utförare till kund.

För att upprätthålla en god, jämn kvalitet jobbar vi systematiskt med egenkontroller och protokollförda kvalitetskontroll både på eget utfört arbete och  för förebyggande behov. Brister och förbättringar delges kund och i samråd höjer vi systematiskt standarden och trivseln i området.

Det är vad vi kallar hållbar fastighetsförvaltning !

 

 

Kvalitetsansvarig

Rickard Törnblom

rickard.tornblom@ltkf.se