Besvärsfrihet är tillit

Vi jobbar med ömsesidig tillit. Vi känner tillit och det är viktigt att våra kunder känner tillit att det blir riktigt bra när ni lämnar över till oss– utan onödigt besvär.

 

 


Tillit att:

– vi kommer på utsatt tid.
– kompetent personal utför arbetet på fackmannamässigt vis.

– att vi har rättvisa löner och anställningsformer

– vi ställer sunda krav för miljö och natur.
– utförande sker med hänsyn till långsiktig ekonomi.
– nycklar till fastigheter förvaras och hanteras på säkrast möjliga vis.
– snabbt på plats när olyckan är framme, säkerställer vi snabbt att hyresgästers verksamheter
eller boende inte blir drabbade mer än nödvändigt.

Så blir tillit till besvärsfrihet för våra kunder.