Röjer väg för ett bättre klimat!

5 november, 2021

Röjer väg för ett bättre klimat!

 

Tillsammans med Naturvårdsverket Länsstyrelsen Västmanland och Maskinparken/Svanå maskin.

Klimatklivet stöd med 60% av merkostnaden är beviljat för övergång till eldriven snöröjning.

Stödet har beviljats för vår första eldrivna lastmaskin/redskapsbärare

En Giant G2200E från maskinparken Svanå maskin.

Ett först steg till en helt utsläppsfri, tyst och eldriven fastighetsförvaltning även för tunga maskintjänster.