Klimatneutral snöröjning

12 juni, 2018

Vi kan nu som enda företag i Västerås leverera helt klimatneutrala fastighetsnäratjänster. Köper du en tjänst av oss är vår filosofi att ingen annan ska betala för den transaktionen. I ett hållbart samhälle är ansvar avgörande, vi ansvara för att du får det du betalar för utan att skjuta del av kostnaden på miljön och framtida generationer.

 
Det är samtidigt viktigt för oss att poängtera att “köpa sig fri” från utsläpp inte en helhetslösning och kan vara kontraproduktivt om det utesluter egna minimerande åtgärder.

 
Vi ser klimatkompensation som ett komplement för de utsläpp vi inte själva kan utesluta och jobbar aktivt på en hållbar lösning för hela verksamheten.

 
Vi klimatkompenserar genom projekt Zambia REDD+ syftar till att stärka de lokala samhällena.
I projektområdet är fattigdomsnivån hög ca 90 %, vilket har gjort invånarna beroende av inkomsterna från kol vilket i sin tur har främjat ett ohållbart skogsbruk.

 
Zambia Community Agroforestry Project syftar till att stärka de lokala samhällena likväl som de lokala ekosystemen och reducera utsläppen av växthusgaser genom att skydda 39 000 hektar hotad Miombo-skog.

 
För att lyckas satsar projektet på att inkludera de lokala samhällena för att driva projektet och engagera sig i att minska avskogningen. Långsiktiga fördelar som lokal sjukvård och undervisning kombinerat med satsningar på lokalt entreprenörskap kopplat till hållbart skogs- och jordbruk ska säkerställa samhällenas engagemanget över tid.
Projektet bidrar till:
 

  • Nya vattenbrunnar för säkert dricksvatten
  • Sjukvårdsmaterial till lokala kliniker
  • Produktion av hållbart kol
  • Investeringar i utbildning
  • Minskad tjuvjakt
  • Investeringar i lokalt entreprenörskap
  • Förbättrat hållbart jordbruk
  • Minskad avskogning
  • Stärka ekosystem