Grävlastare Hydrema 906D

11 mars, 2015

Under barmarksperioden används av LT Konsult Fastighetsservice egna Park & Markanläggnings team till gräv och schakt arbeten. Vintertid kopplas vår nya 4,3 meter Pome u-plog.