200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Elbilar och solenergi vi satsar för miljön.

18 maj, 2015

Hållbarhet är ett av våra främsta ledord och i detta är miljö en stor del.
Transporter och maskiner är i vår verksamhet den största miljöbelastning.
Därför byter vi nu ut våra sista bensinbilar.

Renualt Kangoo ZE är en ren elbil som är 100% utsläppsfri och bullerfri.
Visionen är framöver att dessa laddas med ren solenergi från egen solcellsanläggning,

målet är att bli helt självförsörjande för all vår elförbrukning 2017.