200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Nu kan ni äntligen köpa en komplett solcellsanläggning direkt av oss

25 september, 2018

Nu kan ni äntligen köpa en komplett solcellsanläggning direkt av oss monterat av oss.
Priset på solceller har rasat fritt de senast 10 åren samtidigt som verkningsgraden stadigt har ökat.
Det har aldrig varit en bättre ekonomisk investering, samtidigt tar du ansvar för din miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling.
Det är enklare än du tro vi hjälper er hela vägen.

 

Vi tar det här steget som en självklar del i företagets utvecklingsriktning som en del i vårt hållbarhetsarbete.
För att klimatmålen ska uppnås krävs mer än fina ord det krävs en hel del hårt arbete det vill vi vara med och bidra med.

För mer information Rickard@ltkf.se