Grönast i stan!  anno 1973.
Vårt mål 0% co2 utsläpp

Från solceller och elbilar till vegonorm hållbarhet rakt igenom.

0% co2 utsläpp? många säger att vi är naiva eller rent utsagt korkade, ”det är ett omöjligt mål!”

Vi menar dock att över en obestämd tid är det naivt att ha lägre ställda mål.

Vi är ett familjeföretag i generationer, vi är här för att stanna.

Vi har som skyldighet att ta vara på vår planet, att alltid nu idag göra det som är bäst för i morgon.

Vi ska göra allt som för tiden är tekniskt möjligt för att nå vårt mål, och på sikt är vi övertygade om att tekniken kommer hjälpa oss och nästa generationer att nå dit.

Solcellspark  På taket av vårat kontor har vi installerat en solcellsanläggning med en yta på 320 kvm
Med våran egen producerade solenergi förser vi nu kontor, verkstad med utsläppsfri förnyelsebar el,  till och med våra elbilar laddas med solenergi.

Under 2021 kommer anläggningen byggas ut ytterligare.

El-bilar  Alla våra lätta transporter sker i dag med elbilar som laddas med våran egenproducerad solenergi.
Under 2015 har vi helt tagit bort bensinbilar i vår vagnpark och kommer fortsätta att ersätta dom fordon som är lämpliga till miljöfordon.

 

Eco-smart ventilation Med luftvärmeaggregat som dessutom återvinner rest värme ur frånluft, minimerar vi energiåtgång för uppvärmning av kontor och verkstad.

Hjullastare och redskapsbärare med miljömotorer steg lllB final tier 4.
Ny maskinpark med Eu och USAs strängaste krav med 80% lägre utsläpp.
Gamla slitna maskiner har högre bränsleförbrukning, högre utsläpp och buller. Därutöver läcker olja från slita delar och packningar.

Fossilfria Trädgårdsmaskiner med eldrift

Häcksaxar, grästrimmer, röjsågar, motorsågar mm Vi byter ut till bensinmaskiner mot miljövänlig, bullerfria och dessutom ergonomiska batteri maskiner.

Några exempel på våra Gröna materialval veganska materialval, bio-hydraulolja, E-fakturering energioptimering, LED belysning, isolerglas, sopsortering, toapapper, kontorspapper och material, valt bort plastpåsar och plastsäckar. städmaterial, återvinning, Eco krav-kaffe, Eco krav -frukt, arbetskläder och skor, Eco-Driving. Städ och verkstads kemfritt så långt möjligt. Filtrering av dagvatten.

Grön bonus
Idéer för hållbarhet. Vi uppmanar våra anställda att tänka brett och komma på innovativa lösningar, arbetssätt, metoder, planering mm. För varje genomförd ide med ett grönare effektivare resultat erhålls en bonus upp till 1000kr

Genomtänkt, effektivare vinterskötsel I linje med våra nollvision för utsläpp bearbetar vi varje del av verksamheten för att hitta lösningar som effektiviserar arbetet och därmed också sänker utsläppen. Maskiner är den del som har störst miljöpåverkan. Planerad, minimerad körning och effektivare redskap håller miljöbelastningen på ett minimum.

Tallriks sandspridare kan sprida upp till 8 meters bredd, vilket gör att vi bara behöver åka över en bråkdel av ytan som övriga spridare gör där sanden släpps endast i bredd med fordonet.

En U-plog på 3 meter flyttar samma snömängd som en 4,3 meter vikplog, det gör att vi kan använda mindre maskiner med lägre bränsleförbrukning. Väsentligt kortare körsträckor och snabbare insatser, resulterar i lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

Lönsamhet är nyckeln till ett bättre klimat, har vi inte råd kan vi inte, så enkelt är det.

Vi ska aldrig in i budstrider, allt har ett pris. Sänks priset blir nån del av näringskedjan lidande. I vår och det flesta andra branscher är det dessvärre vanligast att miljön, kvalitén eller löntagarna blir dom som först får stå för notan.

Innovation och effektivitet är vårt motmedel, om vi inte kan på pappret vara billigare än konkurrenterna ska vi vara bättre och effektivare krona för krona.