200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Elbilar och solenergi vi satsar för miljön.

18 maj, 2015

Hållbarhet är ett av våra främsta ledord och i detta är miljö en stor del.
Transporter och maskiner är i vår verksamhet den största miljöbelastning.
Därför byter vi nu ut våra sista bensinbilar.

Renualt Kangoo ZE är en ren elbil som är 100% utsläppsfri och bullerfri.
Visionen är framöver att dessa laddas med ren solenergi från egen solcellsanläggning,

målet är att bli helt självförsörjande för all vår elförbrukning 2017.

 

Elbilar med miljön och solsken i tanken